ฐาน / ตัวยึดฟิวส์พิเศษ

  • Special Fuse Bases / Holders

    ฐานฟิวส์พิเศษ / ตัวยึด

    มีโครงสร้างสองประเภทสำหรับฐานฟิวส์ประเภทนี้ หนึ่งประกอบด้วยตัวยึดฟิวส์ลิงค์ฟิวส์สลักเกลียวคือ
    ติดตั้งกับผู้ให้บริการจากนั้นจะถูกแทรกเข้ากับหน้าสัมผัสแบบคงที่ของผู้สนับสนุน / ฐาน ไม่มีตัวพาสำหรับโครงสร้างอื่น
    โดยที่ฟิวส์สลักเกลียวถูกติดตั้งโดยตรงกับหน้าสัมผัสแบบคงที่ของตัวรองรับ / ฐาน บริษัท ยังสามารถผลิตฐานอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า