ฟิวส์ Null Line

  • Null line fuse

    ฟิวส์สาย Null

    ชุดฟิวส์ Null line นี้สามารถติดตั้งตัวยึด / ฐานฟิวส์ RT18 และชุดฟิวส์ DR ตัดการเชื่อมต่อ
    สวิตช์สำหรับการใช้งานเช่นสามารถรวมเข้ากับโครงสร้าง RT18-32 3P + N ได้อย่างอิสระเป็นต้นหรือรวมกันตามความต้องการของลูกค้า