อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์

  • Fuse monitoring devices

    อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์

    ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้: 1. กองหน้าแบบละลาย, 2. ไมโครสวิทช์ (มีหน้าสัมผัสปิดปกติหนึ่งหน้าและหน้าสัมผัสเปิดปกติหนึ่งหน้า), 3. ฐานสำหรับกองหน้าและสวิตช์ อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์มักจะวางขนานกันภายใต้สกรูยึดฝาที่ปลายฟิวส์ เมื่อฟิวส์ขาดหมุดที่โดดเด่นจะสปริงออกจากกองหน้าไมโครสวิตช์จะผลักและส่งสัญญาณออกหรือตัดวงจร จากนั้นระยะห่างระหว่างปลายยึดทั้งสองสามารถปรับได้ในช่วงหนึ่งเพื่อให้ขนานกับฟิวส์ที่มีความสูงต่างกัน