ฐานฟิวส์สำหรับฟิวส์ท่อสี่เหลี่ยมพร้อมหน้าสัมผัสมีด