ลิงค์ฟิวส์รูปทรงกระบอก

  • Cylindrical Fuse Links

    ลิงค์ฟิวส์รูปทรงกระบอก

    ชิ้นส่วนฟิวส์หน้าตัดแบบแปรผันที่ทำจากโลหะบริสุทธิ์ปิดผนึกในตลับที่ทำจากแก้วเซรามิกหรืออีพ็อกซี่ที่มีความทนทานสูง หลอดฟิวส์เต็มไปด้วยทรายควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงที่ผ่านการบำบัดทางเคมีเป็นตัวกลางในการดับไฟ การเชื่อมแบบจุดขององค์ประกอบฟิวส์จะสิ้นสุดลงที่ฝาปิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ อาจติด Striker เข้ากับลิงค์ฟิวส์เพื่อเปิดใช้งานไมโครสวิตช์ทันทีเพื่อให้สัญญาณต่างๆหรือตัดวงจรโดยอัตโนมัติฟิวส์พิเศษตามรูปที่ 1.2 ~ 1.4 สามารถจัดหาได้ตามความต้องการของลูกค้า