ฟิวส์รถยนต์

  • Automobile Fuse

    ฟิวส์รถยนต์

    ฟิวส์รถยนต์ชุดนี้ประกอบด้วยสองส่วนฟิวส์ลิงค์และฐานฟิวส์ ตามการใช้งานที่แตกต่างกันการเชื่อมโยงฟิวส์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทปกติ (CNL, RQ1) และชนิดเร็ว (CNN) ซึ่งทั้งสองเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียว ลิงก์ฟิวส์สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานฟิวส์ที่ติดตั้งไว้ (RQD-2) เพื่อการแลกเปลี่ยนฟิวส์ที่สะดวก